Υδραυλικές Εργασίες

Υδραυλικές Εργασίες

Σταματήστε να ψάχνετε για “μάστορα- υδραυλικό”.  Η GusGas μπορεί να καλύψει όλες τις υδραυλικές εργασίες στο λεβητοστάσιο και όχι μόνο.
Για όλες τις ανάγκες της κεντρικής θέρμανσης , τις ανάγκες της αυτονομίας του διαμερίσματός σας.

feature-plumbing
plumbing_heating

Η εμπειρία που έχουμε πάνω στα υδραυλικά και σωστός προγραμματισμός μαζί με την ευκολία χειρισμού σε οποιαδήποτε εργασία, είτε μικρή είτε μεγάλη, μας καθιστά ειδικούς  για να σας δώσουμε επαγγελματική λύση στις ανάγκες σας.

 • Αντικατάσταση δοχείου διαστολής
 • Αλλαγή Βαλβίδας Ασφαλείας
 • Τοποθέτηση νέου Αυτόματου Πλήρωσης Νερού
 • Τοποθέτηση Λέβητα
 • Αλλαγή κυκλοφορητή
 • Τοποθέτηση / Αντικατάσταση Ηλιακού & Boiler
 • Αλλαγή μοτέρ ηλεκτροβάνας
 • Αντικατάσταση κορμού ηλεκτροβάνας
 • Τοποθέτηση νέας ηλεκτροβάνας
 • Αλλαγή Αυτόματων Εξαεριστικών
 • Αλλαγή Ανοδίου Καθοδικής Προστασίας
 • Service Ηλιακών

ΠΟΙΟΤΙΚΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ - ΕΝΤΙΜΑ

Δουλεύουμε όπως θα θέλαμε να δουλεύουν για εμάς!