FAQ

 

Έχετε ερωτήσεις που δεν αναφέρονται παρακάτω;  Στείλτε μας μήνυμα!

Με την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης,ρύθμισης  και ελέγχου των συστημάτων καύσης εκδίδεται ενα φύλλο ελέγχου το οποίο αναγράφει τα εξής παρακάτω

·         Στοιχεία του καταναλωτή και της εγκατάστασης

·         Θερμοτεχνικά στοιχεία της καύσης

·         Είδος της συσκευής και λειτουργικά της στοιχεία

·         Παρατητηρήσεις (εαν και εφόσον υπάρχουν) που αφορούν στην καταλληλότητα ή όχι των διατάξεων)

·         Πλήρη στοιχεία του συντηρητή με αριθμό Αδείας αυτου και υπογραφή του.

Με το φύλλο αυτό, ο πελάτης γνωρίζει με όνομα και διεύθυνση ποιος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της συσκευής του ενω μέσω αυτού του δίνονται υπεύθυνα κατευθύνσεις για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήματος του.

ΧΩΡΙΣ ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΓΙΝΕ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 

Τα υψηλά ποσοστά καπνού και άλλων ρύπων που εκπέμπει κατά τη λειτουργία της μια εγκατάσταση θέρμανσης, οφείλονται στην ατελή καύση του πετρελαίου.

Η ατελής καύση μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως:

·         Κατάσταση του συστήματος Κεντρικής θέρμανσης.

·         Παλαιότητα της εγκατάστασης

·         Έλλειψη σωστής και τακτικής συντήρησης – ρύθμισης του συστήματος καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου.

Η καλά μονωμένη καπνοδόχος βοηθά στον καλύτερο ελκυσμό, δηλ. στην καλύτερη διάχυση των καυσαερίων, στο περιβάλλον και στην αποφυγή υγροποίησής τους, που δημιουργεί προβλήματα σκουριάς.

Να σημειώσουμε οτι  το αερίου εχει τέλεια καυση , αν ρυθμιστεί σωστά η αναλογία καυσίμου – αέρα.

Ο έλεγχος της καύσης γίνεται με ειδικά όργανα – αναλυτές καυσαερίων, [η GusGas χρησιμοποιεί τα καλύτερα ηλεκτρονικά όραγανα της εταιρίας TESTO], που πρέπει να διαθέτει ο ειδικά αδειοδοτημένος τεχνίτης, που κάνει τη συντήρηση – ρύθμιση – έλεγχο του καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου. Με αυτά γίνεται ανάλυση των καυσαερίων, δηλαδή μετριούνται: η θερμοκρασία τους, η ποσοστιαία αναλογία του διοξιδίου CO2 ή του οξυγονου O2, o δείκτης αιθάλης Rz και υπολογίζεται ο βαθμός απόδοσης n (%) .

Το ποσοστό του διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2) που περιέχεται στα καυσαέρια είναι ένδειξη της περίσσειας αέρα, που έγινε η καύση.

Δηλαδή όσο πιο υψηλό είναι το ποσοστό CΟ2, τόσο η καύση πλησιάζει την τέλεια (μικρή περίσσεια αέρα).

Η θερμοκρασία εξόδου των καυσαερίων είναι ενδεικτική του θερμικού περιεχομένου και του βαθμού αξιοποίησής τους.

Μεγάλη θερμοκρασία καυσαερίων σημαίνει μεγάλες απώλειες από το λέβητα.

Ο βαθμός απόδοσης (n), που εκφράζεται %, του συστήματος καυστήρα – λέβητα προκύπτει από τις τιμές ποσοστού του CO2, και της θερμοκρασίας εξόδου των καυσαερίων.

Όσο μεγαλύτερο είναι το CO2 και χαμηλότερη η θερμοκρασία των καυσαερίων, τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός απόδοσης.

Ο δείκτης αιθάλης (Rz) της κλίμακας Bacharach προσδιορίζει την αιθάλη (καπνιά) που εμπεριέχεται στα καυσαέρια.

Λίγη αιθάλη σημαίνει καλή καύση και συνεπώς λίγη ρύπανση.
Για τη σωστή λειτουργία του συστήματος λέβητα – καυστήρα πρέπει όλες ταυτόχρονα οι προαναφερθέντες παράμετροι (CO2, θερμοκρασία καυσαερίων, δείκτης αιθάλης, βαθμός απόδοσης) να βρίσκονται εντός των νομοθετημένων ορίων.

Κάθε χρόνο! Αν θέλετε να έχετε οικονομία στα καύσιμα που πληρώνετε και μεγάλη απόδοση, θα χρειαστεί να είστε συνεπής στην ετήσια συντήρηση του καυστήρα σας, είτε πετρελαίου είτε φυσικού αερίου!

ΝΑΙ!  Εκτός του ότι μπορείτε να επιμηκύνετε τον χρόνο ζωής του λέβητα – καυστήρα, στην ετήσια συντήρηση προλαβαίνουμε μελλοντικά προβλήματα. Επίσης είναι υποχρεωτικός ο ετήσιος καθαρισμός  από την ελληνική νομοθεσία.

Επιπλέον θα δείτε περίπου 25-35 % λιγότερη κατανάλωση καυσίμου.  

Θα πρέπει να προσέχουμε πολύ όταν κάποια “εταιρεία” κοινοχρήστων μας προσφέρει “ΔΩΡΕΑΝ” καθαρισμό δεξαμενής. Γιατί το λέμε αυτό; Το αν θα χρειαστεί να καθαριστεί η δεξαμενή θα πρέπει να σας το πει ο συντηρητής του καυστήρα σας και όχι η εταιρεία κοινοχρήστων. Αυτός είναι σε θέση να ξέρει σε τι κατάσταση είναι το πετρέλαιο που καίει ο καυστήρας, αν έχουμε ενδείξεις στο φίλτρο του μπέκ, στο φίλτρο της αντλίας και στο φίλτρο της γραμμής του πετρελαίου. Δεν υπάρχει καμία δουλειά ΔΩΡΕΑΝ. Αναλογιστείτε πόσο ΔΩΡΕΑΝ πετρέλαιο θα σας βγάλουν από τη δεξαμενή ώστε να καθαριστεί.

Περιοδικά, φυσικά και χρειάζεται να καθαριστεί η δεξαμενή , καθώς όλα τα πετρέλαια είναι βρώμικα και περιέχουν ιζήματα που παραμένουν στο χαμηλότερο σημείο στη δεξαμενή. Αν το ύψος των ιζημάτων φτάσει στο ύψος της παροχής του πετρελαίου τότε διατρέχουμε μεγάλο κίνδυνο να χαλάσει κάποιο εξάρτημα του καυστήρα και στη καλύτερη περίπτωση να βουλώσει κάποιο μπέκ με αποτέλεσμα να έχουμε ατελή καύση = μεγάλη κατανάλωση!

Η συντήρηση του καυστήρα περιλαμβάνει 

  • Καθαρισμός του Λέβητα
  • Συντήρηση – Ρύθμιση του Καυστήρα
  • Έλεγχος οργάνων αυτοματισμού
  • Έλεγχος διατάξεων ασφαλείας
  • Μέτρηση των Καυσαερίων
  • Έκδοση Φύλλου Ελέγχου