Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Τί είναι το φύλλου ελέγχου καύσης ;

Με την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης,ρύθμισης  και ελέγχου των συστημάτων καύσης εκδίδεται ενα φύλλο ελέγχου το οποίο αναγράφει τα εξής παρακάτω

·         Στοιχεία του καταναλωτή και της εγκατάστασης

·         Θερμοτεχνικά στοιχεία της καύσης

·         Είδος της συσκευής και λειτουργικά της στοιχεία

·         Παρατητηρήσεις (εαν και εφόσον υπάρχουν) που αφορούν στην καταλληλότητα ή όχι των διατάξεων)

·         Πλήρη στοιχεία του συντηρητή με αριθμό Αδείας αυτου και υπογραφή του.

Με το φύλλο αυτό, ο πελάτης γνωρίζει με όνομα και διεύθυνση ποιος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της συσκευής του ενω μέσω αυτού του δίνονται υπεύθυνα κατευθύνσεις για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήματος του.

ΧΩΡΙΣ ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ, 
ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΓΙΝΕ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 

 

 

Τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε την ρύπανση ;

Τα υψηλά ποσοστά καπνού και άλλων ρύπων που εκπέμπει κατά τη λειτουργία της μια εγκατάσταση θέρμανσης, οφείλονται στην ατελή καύση του πετρελαίου.

 Η ατελής καύση μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως:

·         Κατάσταση του συστήματος Κεντρικής θέρμανσης. 

·         Παλαιότητα της εγκατάστασης 

·         Έλλειψη σωστής και τακτικής συντήρησης - ρύθμισης του συστήματος καυστήρα - λέβητα - καπνοδόχου. 

Η καλά μονωμένη καπνοδόχος βοηθά στον καλύτερο ελκυσμό, δηλ. στην καλύτερη διάχυση των καυσαερίων, στο περιβάλλον και στην αποφυγή υγροποίησής τους, που δημιουργεί προβλήματα σκουριάς. 

Να σημειώσουμε οτι  το αερίου εχει τέλεια καυση , αν ρυθμιστεί σωστά η αναλογία καυσίμου - αέρα. 

 

Πώς μπορεί να ελεγχθεί η καλή λειτουργία και η απόδοση του λέβητα και του καυστήρα ;

Ο έλεγχος της καύσης γίνεται με ειδικά όργανα - αναλυτές καυσαερίων, [η GusGas χρησιμοποιεί τα καλύτερα ηλεκτρονικά όραγανα της εταιρίας TESTO], που πρέπει να διαθέτει ο ειδικά αδειοδοτημένος τεχνίτης, που κάνει τη συντήρηση - ρύθμιση - έλεγχο του καυστήρα - λέβητα - καπνοδόχου. Με αυτά γίνεται ανάλυση των καυσαερίων, δηλαδή μετριούνται: η θερμοκρασία τους, η ποσοστιαία αναλογία του διοξιδίου CO2 ή του οξυγονου O2, o δείκτης αιθάλης Rz και υπολογίζεται ο βαθμός απόδοσης n (%) .

 

Τι ελέγχουμε στην καύση ;

Το ποσοστό του διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2) που περιέχεται στα καυσαέρια είναι ένδειξη της περίσσειας αέρα, που έγινε η καύση.

Δηλαδή όσο πιο υψηλό είναι το ποσοστό CΟ2, τόσο η καύση πλησιάζει την τέλεια (μικρή περίσσεια αέρα).

Η θερμοκρασία εξόδου των καυσαερίων είναι ενδεικτική του θερμικού περιεχομένου και του βαθμού αξιοποίησής τους.

Μεγάλη θερμοκρασία καυσαερίων σημαίνει μεγάλες απώλειες από το λέβητα.

Ο βαθμός απόδοσης (n), που εκφράζεται %, του συστήματος καυστήρα - λέβητα προκύπτει από τις τιμές ποσοστού του CO2, και της θερμοκρασίας εξόδου των καυσαερίων.

Όσο μεγαλύτερο είναι το CO2 και χαμηλότερη η θερμοκρασία των καυσαερίων, τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός απόδοσης.

Ο δείκτης αιθάλης (Rz) της κλίμακας Bacharach προσδιορίζει την αιθάλη (καπνιά) που εμπεριέχεται στα καυσαέρια.

Λίγη αιθάλη σημαίνει καλή καύση και συνεπώς λίγη ρύπανση. 
Για τη σωστή λειτουργία του συστήματος λέβητα - καυστήρα πρέπει όλες ταυτόχρονα οι προαναφερθέντες παράμετροι (CO2, θερμοκρασία καυσαερίων, δείκτης αιθάλης, βαθμός απόδοσης) να βρίσκονται εντός των νομοθετημένων ορίων.