Συντηρήσεις Καυστήρων - Υπηρεσίες

Συντήρηση Καυστήρα

Η ετήσια συντήρηση του καυστήρα δεν είναι απλά υποχρεωτική από το κράτος, αλλά και απαραίτητη διότι εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες προδιαγραφές λειτουργίας για να αποδίδει καλύτερα, με μειωμένο κόστος.  

Σε όλες τις περιπτώσεις το κόστος της συντήρησης του καυστήρα σας είναι μικρότερο της επιβάρυνσης από την αυξημένη κατανάλωση ενός ασυντήρητου λεβητοστασίου και επιπλέον ελαχιστοποιείται η περίπτωση βλάβης ή φθοράς των μηχανημάτων.

Οι συντηρήσεις των καυστήρων αυτή πρέπει να εκτελούνται  από αδειούχους τεχνίτες προκειμένου να λειτουργεί  με ασφάλεια , και οικονομία  και κατ' επέκταση με μειωμένη ρύπανση τόσο για εμάς όσο και για το περιβάλλον.

Η πιο κατάλληλη χρονική στιγμή για τη συντήρηση του καυστήρα είναι κατα τους ανοιξιάτικους μήνες  (δηλ. Απρίλιο - Μάιο - Ιούνιο ), όταν κλείνουν τα καλοριφέρ, για να μη μείνουν μέσα στο λέβητα τα κατάλοιπα της καύσης ( για πετρέλαιο )  όλο το καλοκαίρι και μειωθεί ο προσδόκιμος χρόνος ζωής του λέβητα, καθώς γίνεται διάβρωση στα μέταλλά του, διότι στα κατάλοιπα της καύσης περιέχονται διοξείδιο του άνθρακα CO2, νερό H2O, μονοξείδιο του άνθρακα CO, και άνθρακας C, στοιχεία που οξειδώνουν τα μέταλλα, και ως εκτού του το λέβητά μας, είτε χαλύβδινο είτε μαντεμένιο.  

Συνιστούμε την συντήρηση του καυστήρα και του λέβητα  που περιλαμβάνει: 

  • Καθαρισμός λέβητα και των αεραγωγών ( τούμπα )
  • Συντήρηση του καυστήρα 
  • Ρύθμιση του καυστήρα  
  • Έλεγχος οργάνων αυτοματισμού
  •         Έλεγχος διατάξεων ασφαλείας

  • Μέτρηση του εσωτερικού βαθμού απόδοσης 
  • Έκδοση φύλλου ελέγχου καύσης σύμφωνα με τα πρότυπα του ΥΠΕΚΑ.

Και όλα αυτά με τα καλύτερα ηλεκτρονικά ψηφιακά όργανα της αγοράς,  

 

Κατανοήστε την ανάλυση καυσαερίων με μια ματιά.

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση ή αντικατάσταση του υπάρχον συστήματος θέρμανσης σας, και τη ρύθμισή του εντός των ορίων που προβλέπει το ΥΠΕΚΑ και με τον καλύτερο δυνατό βαθμό απόδοσης.